Zahraniční klub Mladých demokratů je odborným klubem MD sdružujícím členy spolku se zájmem o zahraniční politiku a mezinárodní dění.

Hlavní cíle klubu:

  • Zvyšovat zájem mladých lidí o zahraniční politiků a zprostředkovávat jim kontakt s odorníky na mezinárodní dění a zahraniční politiku.
  • Pořádat pro studenty SŠ a VŠ i širokou veřejnost debaty, přednášky, semináře na zahraničně-politická témata.
  • Navazovat a udržovat kontakty MD s obdobně orientovanými spolky v zahraničí a realizovat společné projekty.
  • Vypracovávat a předkládat Výkonné radě MD stanoviska a usnesení k aktuálním zahraničně-politickým otázkám.

Vedení zahraničního klubu MD:

Zahraniční tajemník MD
Ondřej Toman (MD Havířov), kontakt: ondrej.toman@mladidemokrate.cz

Místopředsedové Zahraničního klubu
1. David Štěpánek (MD Praha 2)
2. Patrik Růžička (MD Brno)

Volení členové Rady Zahraničního klubu
Michal Růžička (MD Brno)
Theodor Wieland (MD Karlovy Vary)