Členem Mladých demokratů se může stát každý, komu je mezi 14 a 39 lety a ztotožňuje se s programovými cíli spolku. Prvním krokem ke členství je vyplnění přihlášky v elektronické, anebo tištěné podobě. Přihlášku v tištěné podobě naleznete na stránce ke stažení a korespondenční adresa pro její zaslání je:

Mladí demokraté, z. s.
Krokova 778/9
128 00 Praha 2

Zájemce o členství je registrován zvoleným místním klubem, následně potvrzen hlasováním Výkonnou radou MD. Posledním krokem je zaplacení členského příspěvku (studenti SŠ 120 Kč/rok, studenti VŠ 220 Kč/rok, pracující 320 Kč/rok). Členský příspěvek se hradí na celostátní bankovní účet MD 2900140569/2010 (Fio banka) s variabilním symbolem data narození. Stávající členové hradí příspěvek většinou do 31. března daného roku, nově přijatí členové do 14 dní od termínu registrace Výkonnou radou MD.

Zájemce o členství může zažádat o přijetí do kteréhokoliv existujícího místního klubu. Není-li v blízkosti pobytu či studia zájemce žádný místní klub Mladých demokratů, může jej založit. K založení nového klubu je zapotřebí nejméně tří členů, kteří vyplní žádost o udělení licence a odešlou ji Výkonné radě, jež rozhoduje o udělování licencí místním klubům. Formulář žádosti o udělení licence pro nový místní klub MD naleznete na stránce ke stažení.