Formulář pro poskytnutí darů se připravuje.

Činnost našeho spolku můžete podpořit finančním darem v libovolné výši. Na finanční dar od 1.000 Kč Vám vystavíme darovací smlouvu s potřebnými údaji.
Fyzická osoba si může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období.

Číslo BÚ pro zaslání daru: 2900140569/2010

Kontakt:
jiri.klindera@mladidemokrate.cz
+420 728 333 602