Mladí demokraté jsou spolkem lidí, kterým není lhostejný vývoj v naší zemi. Svou činností chceme podprovat rozvoj občanské společnosti a zvyšovat zájem mladých lidí o veřejné dění, o problematiku lidských práv a evropský integrační proces.
Naším cílem je sdružovat mladé lidi, ochotné a schopné na sobě pracovat a posouvat hranice vlastních možností. Chceme je zapojit do našich projektů a poskytnout jim prostor a podněty k dalšímu rozvoji. Právě možnost zapojení do týmu proaktivních a podobně smýšlejících vrstevníků považujeme za optimální formu využití volného času, která spojuje aspekty vzdělávací, motivační, kulturní, sportovní i odpočinkové.

Naše cíle

 1. Cílem MD je šíření liberálních a konzervativních myšlenek a tradičních
  hodnot jako jsou demokracie, svoboda, právní stát a tržní hospodářství.
 2. Snahou MD je podporovat vzdělávání, odborný růst, iniciativu mladých
  lidí a jejich zájem o správu věcí veřejných, problematiku ochrany lidských
  práv a o evropskou spolupráci.
 3. Smyslem MD je napomáhat rozvíjet a formovat schopné, sebevědomé,
  aktivní mladé lidi, kteří dokáží převzít odpovědnost nejen za sebe a svou
  rodinu, ale také za obec a stát.

Historie Mladých demokratů

Mladí demokraté vznikli registrací Ministerstvem vnitra dne 5. března 2009. První místní kluby byly založeny v Praze, Kladně a Brandýse nad Labem. V následujícím roce byly ustanoveny kluby v Karlových Varech, Pardubicích a Slaném. Mezi lety 2016 – 2020 se působení spolku rozšířilo i na Moravu, kde postupně vznikly kluby v Brně, Zlíně, Ostravě, Uherském Brodě a Vsetíně.

Svou historicky první akci uspořádali Mladí demokraté 16. dubna 2009 na zámku v Brandýse nad Labem, kde proběhlo ustavující jednání Výkonné rady a diskuse členů o aktivitách a podobě vznikající organizace.
K prvním aktivitám lze přiřadit prohlídku Poslanecké sněmovny a následnou diskusi s její tehdejší předsedkyní Miroslavou Němcovou o aktuálních problémech české politiky, diskusi se zastupiteli města v Kladně, první ročník fotbalového turnaje dvou kladenských gymnázií pod patronátem náměstka primátora, první letní setkání Mladých demokratů pořádané v Kroměříži, diskuse s primátorem Kladna a předsedou Svazu měst a obcí Danem Jiránkem o problematice komunální politiky. Mezi naše další aktivity patřilo diskusní setkání na téma: „Euro v ČR ano či ne?“. Konference pro studenty několika středních škol a veřejnost v Senátu PČR s tématem komunistické zločinnosti a následné promítání filmu The Soviet story/Příběh rudého zla. Diskuse s vrcholnými i komunálními politiky, např. Petrem Gazdíkem, předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a STAN, senátorem Jaromírem Štětinou, poslankyní a starostkou Janou Černochovou a řadou dalších. Letní setkání MD pořádaná v Kroměříži, Mikulově, Znojmě, Olomouci a dalších městech ČR, prohlídka Senátu a diskuse o jeho fungování, sportovní turnaje, víkendové výlety.

Facebook se stal hlavním komunikačním nástrojem mladých demokratů se svými členy a fanoušky. V krátké době se počet fanoušků na stránkách přehoupl přes dva tisíce a roste i nadále. Pravidelně vydáváme newsletter Mladých demokratů a v letech 2010 – 2012 vycházel časopis MD Insight.

Od roku 2014 se činnost organizace rozšířila o pořádání Simulací zastupitelstev a návštěvy evropských institucí. Do roku 2020 proběhlo přes 40 simulačních jednání v různých městech ČR. V roce 2017 pořádali Mladí demokraté první Simulaci Evropského parlamentu v Praze, které se v následujících letech uskutečnili také v Brně, Ostravě, Zlíně a Semilech.

Za dvanáct let existence prošlo spolkem několik tisíc členů, především studentů středních a vysokých škol. Spolek uspořádal stovky aktivit – debat, seminářů, simulačních jednání, víkendových setkání, zájezdů do Evropských institucí, přednášek na školách apod.