Mladí demokraté uspořádali během roku 2022 simulační jednání zastupitelstev několika krajů.

Studenti si prostřednictvím přednášek prohloubili znalosti o fungování samosprávy, podebatovali o lokální politice a ve druhé části si vyzkoušeli role zastupitelů během simulačního jednání. Ve Zlínském a Karlovarském kraji přišli se studenti diskutovat i hejtmani těchto krajů.

Simulace zastupitelstev se konaly:

19. května 2022, Krajský úřad Zlínského kraje
2. června 2022, Krajský úřad Karlovarského kraje
19. října 2022, Hotel Harmony nedaleko Krajského úřadu, jehož sál procházel tou dobou rekonstrukcí.

Několik nejúspěšnějších studentů získalo na základě prezentačních a argumentačních schopností zájezd do Evropského parlamentu v Bruselu či Štrasburku a věcné ceny v podobě knih.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.
The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.